TUYỂN: QUẢN LÝ TRUNG TÂM BOWLING- GAME, GIÁM SÁT SẢNH

H

hothanhha

Guest
#1
Cinestar Đà Lạt cần tuyển:

1. QUẢN LÝ TRUNG TÂM BOWLING- GAME

*MTCV:
- Theo dõi việc vận hành các trò chơi trong trung tâm, chất lượng dịch vụ, phân phối xu vào máy, bán vé khu trò chơi, bowling.
- Có kiến thức về hoạt động của máy móc và lập yêu cầu sửa chữa khi có yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm về phân phối đồng xu, theo dõi ghi nhận, kiểm soát tiền – hàng.
- Quản lý và đào tạo nhân viên phục vụ khách hàng.
- Chịu trách nhiệm phát triển doanh số, tăng trưởng kết quả kinh doanh.
-...

TUYỂN: QUẢN LÝ TRUNG TÂM BOWLING- GAME, GIÁM SÁT SẢNH