Tuyển nhân viên Lễ Tân khach sạn

  • Người khởi tạo ndtruong
  • Ngày gửi
N

ndtruong

Guest
#1
Tuyển lễ tân ks 44 tô hiến thành dl, làm ban ngày, bao ăn ơ , lương thoa thuận. Lh gấp