TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM MKT

  • Người khởi tạo xtanubis
  • Ngày gửi
X

xtanubis

Guest
#1
Mô tả công việc:
- Hoạch định chiến lược truyền thông, phát triển Thương hiệu và tiếp thị trung và dài hạn bám sát chiến lược định vị thương hiệu, phân khúc thị trường, của công ty
- Lên kế hoạch các hoạt động PR MKT và lập ngân sách theo chiến lược ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Kiểm soát các kênh truyền thông & nội dung trên các phương tiện truyền thông website công ty, fanpage, truyền hình, tạp chí, báo in, các ấn phẩm truyền thông khác…
- Lập kế hoạch và tổ chức offline...

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM MKT