Nhận làm kế toán thuế bán thời gian

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nhận làm kế toán thuế cho các nhà hàng, khách sạn.
Đã có kinh nghiệm làm kế toán nhiều năm, có quan hệ rộng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng quy định theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.
Làm bán thời gian. Thù lao thỏa thuận theo quy mô doanh nghiệp và yêu cầu công việc.
Liên hệ:
- Thư - 0949 18 07 75
- Hoàng - 093 127 87 88
Cảm ơn!