Máy hàn máy cắt sắt bàn

  • Người khởi tạo l0ngdl
  • Ngày gửi
L

l0ngdl

Guest
#1
. Dư dùng mình thanh lí như sau
. Máy hàn jasic 250a mới 95% dây đi kèm máy 5m
. Máy cắt săt Vespa 350mm 98%
. 2 máy 1.6 triệu
. Liện hệb0375115324 long để ép giá