Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 5/2020

  • Người khởi tạo Tiếng Đức Nhân Tâm
  • Ngày gửi
T

Tiếng Đức Nhân Tâm

Guest
#1
KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 5/2020

Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI

KHOÁ HỌC A1

Ngày 04.05.2020 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG

- Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45

Ngày 04.05.2020 khai giảng khóa bán cấp tốc A1 TỐI

- Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00

Ngày 04.05.2020 khai giảng khóa bán cấp tốc A1.2 TỐI

- Thời gian học: Thứ 2/4/6, 18:00 - 21:00

Ngày 09.05.2020 khai giảng khóa A1 CUỐI TUẦN

- Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 16:45

Ngày 18.05.2020 khai giảng khóa cấp tốc...

Khóa học tiếng Đức tại Tiếng Đức Nhân Tâm trong tháng 5/2020