Khóa Học Tiếng Đức Tại Tiếng Đức Nhân Tâm Tháng 12/2018 & 1/2019

  • Người khởi tạo Tiếng Đức Nhân Tâm
  • Ngày gửi
T

Tiếng Đức Nhân Tâm

Guest
#1
KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TRONG THÁNG 12/2018 & 1/2019
Đăng kí sớm và nhận ngay ƯU ĐÃI
KHOÁ HỌC A1
Ngày 26.12.2018 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG
- Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45
Ngày 02.01.2019 khai giảng khóa cấp tốc A1 SÁNG
- Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45
Ngày 05.01.2018 khai giảng khóa A1 học vào T7 + CN
- Thời gian học: T7 + CN, 13:30 - 17:00
Ngày 04.01.2019 khai giảng khóa LUYỆN THI A1
- Thời gian học: Từ T2 - T6, 08:30 - 11:45
Ngày 07.01.2019 khai giảng khóa bán cấp tốc...

Khóa Học Tiếng Đức Tại Tiếng Đức Nhân Tâm Tháng 12/2018 & 1/2019