Bán Xiaoxin Pad Pro 2021 chip 870 VIP

  • Người khởi tạo mmtdhuy
  • Ngày gửi
M

mmtdhuy

Guest
#1
Bán Xiaixin Pad Pro 2021 chip 870 VIP .
mới lấy về được vài ngày thôi. Mạnh kinh khủng khỏi phải nói.
Mới ken leng ken xà ben ạ .
DO mình cần đỗi sang dt cho hợp với công việc nên bán.
Bán hoặc đỗi lap top cũng được ạ .
Giá là 8 888 888 VNĐ. chỉ thiện chỉ giảm xíu tiền xăng thôi .
Bán thêm Rawshell 450K + bàn phím V200 300K .
bán thêm WEBCam logiteck C930E = 2100K mới kin kít
mọi chi tiết kên google là thấy ạ ..
liên hệ . 039 5 O sáu bốn hai hai năm