7 plus 32gb chưa active bảo hành 1:1 fpt

  • Người khởi tạo Pok3m0n
  • Ngày gửi