6p 128GB Gold, 7p 32GB đen nhám giá thơm

  • Người khởi tạo dollar
  • Ngày gửi
D

dollar

Guest
#1
6p 128gb zin đẹp 99%, giá 3tr2
7p 32gb đen nhám zin đẹp 98%, giá 4tr9

Ai cần liên hệ e: 0917.276191