Toàn Quốc 10 trang sẽ giúp bạn giỏi tiếng Anh hơn từng chút một

hungdaohoang4

Thành viên mới
#1
1. Luyện nghe chép chính tả cơ bản theo chủ đề:

2. 1500 mẫu câu thông dụng:

3. Phương pháp Luyện nghe Tiếng Anh CHẮC CHẮN HIỂU:

4. Hướng dẫn làm 7 dạng bài của IELTS:

5. 3000 từ Tiếng Anh thông dụng nhất của Oxford: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlist/

6. 5000 Từ Tiếng Anh thông dụng nhất của Word Frequency: https://www.wordfrequency.info/

7. 250 câu Tiếng Anh hay loại bỏ trì hoãn:

8. Hai phút nghe chép tiếng Anh mỗi ngày: https://www.youtube.com/watch?v=nOhD2ISzhB4&list=PL9d9PEuizzb5djyffH6qgcg7B0bwCDwZU

9. 100 cấu trúc tiếng Anh cần phải biết: https://www.youtube.com/watch?v=ZwZoPWzzhNk

10. Pronunciation Workshop: https://www.youtube.com/watch?v=psI7E_J1zPo&list=PLcetZ6gSk96-ayXj5thbTpbh2vHWpP08o

Nguồn: sưu tầm và tổng hợp