10 thùng vi tính chạy SSD chơi LOL - CF giá rẻ cho học sinh

  • Người khởi tạo ĐÀ LẠT CAMERA
  • Ngày gửi
Đ

ĐÀ LẠT CAMERA

Guest
#1
- Bảo hành 1 tháng trách nhiệm.
- Hỗ trợ trọn đời đến khi khách hàng không cần mình nữa thì thôi.
- Khách hàng hỏi thoải mái mua hay không mua hàng cũng không sao.


1. CẤU HÌNH CHI TIẾT CHƠI LOL - ĐỘT KÍCH

CPU: A8 7600K 3.8GHZ
RAM: 4GB DDR3 1600MHZ
MAIN: MSI A58 mới 99%
VGA: HD8760D SHARE 2GB
[COLOR=rgb(255, 0,...[/B]

10 thùng vi tính chạy SSD chơi LOL - CF giá rẻ cho học sinh