kế toán online

 1. D

  Toàn Quốc HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH PHẦN MỀM MISA BẢN QUYỀN

  LỚP KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI HỌC (lớp online - offline) THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA BẢN QUYỀN Phương Thanh 0902 86 86 84 *** Chương trình học (thực hành trên phần mềm kế toán MISA bản quyền) 1. Nguyên lý kế toán - Nguyên lý kế toán - Kế toán tiền lương, TSCĐ, khoản phải trả, thanh...
 2. D

  Toàn Quốc ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHO NGƯỜI MỚI HỌC (Có lớp online)

  KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP (CÓ LỚP OFFLINE TẠI HẢI PHÒNG) (lớp học dành cho người chưa biết về kế toán) Phương Thanh 0902 86 86 84 - Thời gian học: buổi tối - Thời lượng: 3 tháng - Chương trình học: CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP ONLINE: Chương 1: Một số vấn đề chung về chương trình...
 3. D

  Toàn Quốc ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (học online)

  BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (HỌC ONLINE) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ - CÓ GIÁ TRỊ BỔ NHIỆM Cô Thanh 0902 86 86 84 Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính Nhà nước có được bổ nhiệm kế toán trưởng không, hay là chỉ bố trí phụ trách kế toán? Các đơn vị...
 4. D

  Toàn Quốc BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

  BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỨNG CHỈ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - BỘ TÀI CHÍNH Điều 52 Luật Kế toán 2015, Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: + Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; + Có trình độ chuyên môn, nghiệp...