Điểm thưởng dành cho điều hòa funiki

 1. 150

  Chim sẻ

  Danh hiệu dành cho những thành viên có điểm thành tích dưới 150
 2. 250

  Chim bồ câu

  Danh hiệu dành cho những thành viên có thành tích dưới 250
 3. 50

  Chim sâu

  Danh hiệu dành cho những thành viên có điểm thành tích dưới 50