ý nghĩa hoa mẫu đơn

  1. HD360

    Ý nghĩa của hoa Mẫu đơn theo các màu sắc

    Hoa Mẫu đơn còn được gọi là hoa Trang, Chúng có dạng hình cầu bao gồm rất nhiều nụ hoa nhỏ bên trong. Chiều cao vào khoảng 1 – 2m. Ý nghĩa hoa mẫu đơn theo các màu sắc * Ý nghĩa Hoa mẫu đơn đỏ Ngoài sự đằm thắm với màu đỏ rực thì ý nghĩa hoa mẫu đơn đỏ chính là biểu trưng cho sự may mắn, giàu...