xop trai nen nha 40x40

  1. phuchiepit

    Xốp ghép nên nhà 40x40 giá rẻ

    Xốp trải nền nhà là loại thảm trải sàn bằng xốp với các kích thước 30x30cm, 40x40cm, 60x60cm, 80x80cm, 100x100cm được dùng để trải sàn nhà, sàn phòng tập, sàn phòng em bé, ... Mỗi kích thước sẽ có những mẫu khác nhau để chúng ta lựa chọn như vân gỗ, mặt nỉ, một màu, in hình, ... Cùng thảm Sami...