xoa bóp bấm huyệt

  1. G

    Toàn Quốc Khóa học xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu

    KHÓA HỌC XOA BÓP BẤM HUYỆT VẬT LÝ TRỊ LIỆU Đ/tượng tham gia học: Cán bộ, nhân viên đang hoạt động dịch vụ Massage, XBBH trên toàn quốc Những người làm dịch vụ tại các các cơ sở y tế thuộc chuyên ngành Những người có trình độ trung học cơ sở trở lên có nhu cầu. Những người có nhu cầu mở cơ...