xà gồ

  1. S

    HCM Xà gồ thép là gì?

    Xà gồ được chia thành các loại dựa trên vật liệu mà chúng được tạo ra và hình dạng của chúng. Xà gồ khác nhau được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm hỗ trợ cấu trúc của tường hoặc sàn. Xà gồ rất quan trọng bởi vì không có nó, sẽ không có khung cho tấm lợp trên mái nhà, làm cho xà gồ...