wtm-200

  1. nhapkhauhangCHINA

    Đà Lạt sẵn các model WTM-200, WTM-201, WTM-500, WTM-501 cục chuyển cân nặng hãng CAS HÀN QUỐC

    sẵn các model WTM-200, WTM-201, WTM-500, WTM-501 cục chuyển cân nặng hãng CAS HÀN QUỐC Cấu trúc phù hợp nhất để cài đặt bảng cân Cấu trúc WTM nhỏ gọn và mỏng giúp tiết kiệm không gian và cải thiện việc sử dụng khi sản xuất bảng cân. Ngoài ra, cài đặt DIN rail ở mặt sau của bảng điều khiển và...