tư vấn du học

  1. G

    Toàn Quốc Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là loại chứng chỉ chứng nhận đối tượng đã tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn DH. Theo đó, Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn DH là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ cho công dân VN, người...