tư vấn du học

  1. G

    Toàn Quốc Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ trên thế giới mà nhu cầu cho con em đi du học nước ngoài ngày một tăng cao, giúp thế hệ trẻ được tiếp xúc với nhiều môi trường đa dạng, năng động, nâng cao kiến thức. Vì vậy mà nhiều...
  2. G

    Toàn Quốc Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là loại chứng chỉ chứng nhận đối tượng đã tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn DH. Theo đó, Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn DH là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ cho công dân VN, người...