trợ giúp tâm lý

  1. tuyensinhgdvn

    Lâm Hà Địa chỉ đào tạo nghiệp vụ Tư vấn tâm lý học đường

    THÔNG TIN KHÓA NGHIỆP VỤ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG liên hệ 0969 86 86 01 để được tư vấn Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày...