trang sức tierra

  1. T

    Đơn Dương Phân biệt kim cương và đá quý Moissanite - Bí ẩn của loại đá quý dùng để giả kim cương.

    Moissanite thường được sử dụng để thay thế cho kim cương trong đồ trang sức, và nhiều người không thể dễ dàng phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại đá này. Tuy nhiên, có nhiều cách để phân biệt chúng. Cùng theo dõi cách phân biệt giữa moissanite và kim cương bên dưới nhé. Moissanite có độ...
  2. T

    Lâm Hà Phân biệt kim cương và đá quý Moissanite - Bí ẩn của loại đá quý dùng để giả kim cương.

    Moissanite thường được sử dụng để thay thế cho kim cương trong đồ trang sức, và nhiều người không thể dễ dàng phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại đá này. Tuy nhiên, có nhiều cách để phân biệt chúng. Cùng theo dõi cách phân biệt giữa moissanite và kim cương bên dưới nhé. Moissanite có độ...