trang phục công sở

  1. suachuadiennuocvinh

    Những quy định về trang phục công sở cần phải nhớ

    Trang phục của đội ngũ nhân viên toát lên được nét đẹp văn hóa của đơn vị, cơ quan doanh nghiệp. Vì vậy việc đề ra quy định về trang phục công sở đối với từng đơn vị phù hợp với từng lĩnh vực là rất cần thiết. Điều này thể hiện được hình ảnh cũng như tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong tập thể...