trần nhôm parametric

  1. T

    Toàn Quốc Tìm hiểu về trần nhôm uốn cong

    Trần nhôm uốn cong Parametric là dựa trên mô hình thiết kế mà trong đó là mối quan hệ giữa các yếu tố để thao tác và thông báo cho thiết kế của hình học và cấu trúc phức tạp Thuật ngữ tham số parametric bắt nguồn từ toán học (phương trình tham số) và đề cập đến việc sử dụng các tham số hoặc...