tô giấy kraft 750ml

  1. T

    Toàn Quốc Công ty RVC cung cấp tô giấy kraft 1000ml đựng thực phẩm

    Sống xanh, sử dụng sản phẩm xanh là xu hướng, là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mỗi người dân. Chẳng cần làm gì quá to tát, chỉ cần thay đổi thói quen, thực hiện sử dụng bao bì xanh cho tiêu dùng hàng ngày là bạn đã góp sức vào nỗ lực cải thiện môi trường sống hiện nay của nhân loại. Các loại thực...