tổ chức sự kiện

  1. SUKIENVIETSKY1

    Tổ Chức Chạy Roadshow Chuyên Nghiệp Tại Tây Ninh

    Tổ chức chạy roadshow là 1 trong những chương trình quảng cáo được nhiều người marketing lựa chọn nhằm quảng cáo thương hiệu hoặc sản phẩm cho mình. Nhưng để thực hiện chương trình thành công và tạo nên ấn tượng cho mọi người xung quanh, phải trải qua rất nhiều giai đoạn từ thiết kế đến thi công...
  2. SUKIENVIETSKY1

    Tổ Chức Lễ Khởi Công Chuyên Nghiệp Tại Đồng Nai

    Tổ chức lễ khởi công là một trong ba nghi thức quan trọng trong làm nhà theo tính ngưỡng dân gian của người Việt, tiến hành khi gia chủ chuẩn bị xây dựng nhà ở nhằm báo cáo và xin sự chấp thuận với thần linh thổ địa. Tổ chức lễ động thổ là sự kiện quan trọng đánh dấu bước khởi đầu cho công...