tổ chức lễ khởi công

  1. SUKIENVIETSKY1

    Tổ Chức Lễ Khởi Công Chuyên Nghiệp Tại Đồng Nai

    Tổ chức lễ khởi công là một trong ba nghi thức quan trọng trong làm nhà theo tính ngưỡng dân gian của người Việt, tiến hành khi gia chủ chuẩn bị xây dựng nhà ở nhằm báo cáo và xin sự chấp thuận với thần linh thổ địa. Tổ chức lễ động thổ là sự kiện quan trọng đánh dấu bước khởi đầu cho công...
  2. SỰ KIỆN VIETSKY

    Dịch vụ tổ chức lễ khởi công tại HCM, Hà Nội

    Trong lĩnh vực xây dựng; buổi lễ khởi công và lễ cất nóc có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt đối với những công trình lớn; hay là những công trình mang ý nghĩa tâm linh; như chùa, nhà thờ, tượng đài; thì trong quá trình tổ chức lễ khởi công nhất thiết phải không được xảy ra bất kỳ những sơ suất...