tổ chức lễ động thổ

  1. SUKIENVIETSKY1

    Tổ Chức Lễ Khởi Công Chuyên Nghiệp Tại Đồng Nai

    Tổ chức lễ khởi công là một trong ba nghi thức quan trọng trong làm nhà theo tính ngưỡng dân gian của người Việt, tiến hành khi gia chủ chuẩn bị xây dựng nhà ở nhằm báo cáo và xin sự chấp thuận với thần linh thổ địa. Tổ chức lễ động thổ là sự kiện quan trọng đánh dấu bước khởi đầu cho công...