thùng rá 240l

  1. vuthithinh

    HCM Thùng rác 120l 240l thùng rác nhựa công nghiệp lh 0911.041.000

    Với thói quen vứt rác của người dân Việt Nam hiện nay chính bỏ chung tất cả các loại rác sinh hoạt vào một thùng rác duy nhất, chưa có thói quen phân loại rác để thuận lợi cho quá trình thu gom và xử lý rác. Hầu hết tất cả người dân đều cho rằng việc phân loại rác là nhiệm vụ của đơn vị thu gom...