thuephonghop

  1. T

    Cho thuê Văn Phòng Ảo tại Quận 1

    Tạo dựng sự hiện diện ở một địa điểm trung tâm Quận 1 với các tuỳ chọn gói, bao gồm tiếp nhận các cuộc gọi, xử lý bưu kiện, sử dụng các không gian làm việc hợp tác như chỗ ngồi linh hoạt hoặc phòng họp cao cấp. Văn phòng ảo chuẩn ₫800,000/tháng Đặt trụ sở doanh nghiệp bạn ở địa điểm tốt...