thủ tục nhập khẩu

 1. D

  Toàn Quốc Thủ tục nhập khẩu máy lốc tôn

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy lốc tôn được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015; Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung...
 2. D

  Toàn Quốc Thủ tục nhập khẩu máy nén khí

  Quy trình làm thủ tục nhập máy khí nén được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Quyết định...
 3. D

  Toàn Quốc Thủ tục nhập khẩu máy ép nhựa

  Thủ tục nhập khẩu máy ép nhựa mới hoặc đã qua sử dụng (cũ) được quy định tại những văn bản pháp lý sau đây: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung...
 4. D

  HCM Thủ tục nhập khẩu máy xay sinh tố

  Máy xay sinh tố cũng như những thiết bị điện dân dụng khác. Thủ tục nhập khẩu máy xay sinh tố được quy định trong những văn bản pháp luật sau: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009; Công văn 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 Quyết định...
 5. D

  HCM Thủ tục nhập khẩu lò vi sóng

  Quy trình làm thủ tục nhập khẩu lò vi sóng được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009; Công văn 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông...
 6. D

  HCM Thủ tục nhập khẩu bàn là

  Thủ tục nhập khẩu bàn là được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009; Công văn 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC...
 7. D

  HCM Thủ tục nhập khẩu máy pha cà phê

  Máy pha cà phê được xếp mặt hàng điện dân dụng dùng để đun chất lỏng. Thủ tục nhập khẩu máy pha cafe được quy định trong những văn bản pháp luật sau: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009; Công văn 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 Quyết...
 8. D

  HCM Thủ tục nhập khẩu xoong nồi các loại

  Chính sách làm thủ tục nhập khẩu các loại nồi không hoạt động bằng điện được quy định tại các văn bản pháp luật dưới đây. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018...
 9. D

  Thủ tục nhập khẩu thước cuộn

  Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu thước được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quyết định số 583/QĐ-TCHQ...