tẩu nước

  1. T

    HCM Tẩu nước bằng thủy tinh trung tính Honest, HK-207 hút thuốc lào

    Thủy tinh có thành phần với 75% là SiO2, Na2O, Na2CO3, CaO & phụ gia, có tính trơ cao (ít tương tác hóa học nhất) so với các vật liệu khác nên hay được dùng để làm thành các chai/ lọ chứa nhiều loại chất lỏng khác nhau (hóa chất, nước, dịch chiết xuất, thuốc nước, chế phẩm sinh học, dịch truyền...