tẩm quất

  1. L

    Tẩm quất hội người mù Thái Hà

    Tẩm quất người mù Thái Hà là cơ sở Tẩm quất của người Khiếm thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, là tập hợp của các anh chị em trên dưới 10 năm kinh nghiệm về Tẩm Quất lấy trụ sở chính tại Số 40 ngõ 161 Thái Hà . Được sự bảo trợ của hội người mù Việt Nam,chúng tôi có 1 đội ngũ kỹ thuật viên đã...