sơ cấp vận tải

 1. D

  CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (lớp online)

  Chứng chỉ sơ cấp vận tải có nghĩa là gì? Chương trình đào tạo sơ cấp vận tải này rất quan trọng giúp người học có được chứng chỉ sơ cấp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh PHƯƠNG THANH: 0902 86 86 84 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh...
 2. D

  BẰNG CẤP CHO NGƯỜI TRỰC TIẾP ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI PHỤC VỤ HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI MS THANH 0902 86 86 84 Điều hành hoạt động kinh doanh vận tải cần những văn bằng, chứng chỉ gì? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải Giấy đề nghị...
 3. D

  Lâm Hà CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI (lớp online)

  VĂN BẰNG CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (HỌC ONLINE) PHƯƠNG THANH 0902 86 86 84 Điểm d, khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định chỉ người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải; Bộ GTVT có Công văn số...
 4. D

  Toàn Quốc CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI

  CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI HỌC ONLINE - CHỨNG CHỈ CHUẨN - GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC HOTLINE: Ms Thanh 0902 86 86 84 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải – Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị...
 5. tuyensinhgdvn

  Lâm Hà Đào tạo và cấp chứng chỉ SƠ CẤP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  Căn cứ nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô, Trong đó yêu cầu “Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ Sơ cấp hoặc Trung cấp trở lên”. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh...
 6. D

  Toàn Quốc CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI Ms Thanh: 0902 86 86 84 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải: 1. Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP 2. Bản sao văn bằng...