ruouvangcaominh

  1. suachuadiennuocvinh

    Các loại ly uống rượu vang theo từng loại rượu

    Ly uống vang trắng rượu nho trắng thường được chuyên dụng cho trong chiếc ly với bầu nhỏ. Ly vang trắng thường nhỏ hơn so sở hữu ly vang đỏ. Mục đích là để giữ được hương hoa cũng như duy trì nhiệt độ lạnh của vang được lâu hơn. ngoài ra, cũng sở hữu những trường hợp ngoại lệ. Các dòng vang...