role nhiet

  1. ctydantanthanh

    Toàn Quốc ỨNG DỤNG CỦA RƠ LE NHIỆT TRONG CUỘC SỐNG

    Rơ le nhiệt (relay nhiệt) được lắp cùng với contactor (khởi động từ) để bảo vệ các thiết bị điện, đặc biệt là động cơ điện khi quá dòng, quá tải trong quá trình hoạt động. Rơ le nhiệt là thiết bị điện có khả năng hỗ trợ bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi bị quá tải, thường được dùng kèm với khởi...