rối loạn thần kinh thực vật

  1. N

    Toàn Quốc Rối loạn thần kinh thực vật ở trẻ em

    Khi được hỏi về bệnh rối loạn thần kinh thực vật, không ít người đều có điểm chung là không biết, không hiểu, thậm chí là chưa từng nghe qua. Trong số đó có một số người thì hiểu sơ qua, nôm na theo kiểu là bệnh đó chỉ gặp ở một số người cao tuổi, người trưởng thành. Điều này ảnh hưởng không...