quản lý nhà nước

 1. D

  Toàn Quốc CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  LỚP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN - CHUYÊN VIÊN CHÍNH - LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG - Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; - Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và...
 2. D

  Toàn Quốc Chứng chỉ ngạch Chuyên viên

  LỚP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN - CHUYÊN VIÊN CHÍNH - LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG - Thời gian học: ngoài giờ hành chính - Hình thức học: online qua Zoom, Trans. - Thời lượng: 2 tháng - Chương trình đào tạo: Theo quy định của Bộ Nội vụ - Chứng chỉ có giá trị pháp lý toàn quốc do các Trường có...
 3. tuyensinhgdvn

  Toàn Quốc Học Bồi dưỡng quản lý cấp phòng tại TpHCM

  Địa chỉ học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng tại Tp Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Căn cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán...
 4. tuyensinhgdvn

  Các tỉnh khác Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại TpHCM

  Tuyển sinh Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 0969 86 86 01 Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/06/2021, có hiệu lực từ 01/08/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công...
 5. tuyensinhgdvn

  Toàn Quốc Khóa học Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

  LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN tại TP HỒ CHÍ MINH Mobile / Zalo: 0969 86 86 01 (Ms Quyên ) Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và...