quản lý cấp phòng

  1. tuyensinhgdvn

    Toàn Quốc Học Bồi dưỡng quản lý cấp phòng tại TpHCM

    Địa chỉ học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng tại Tp Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Căn cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán...