qlnn

  1. tuyensinhgdvn

    Toàn Quốc Khóa học Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

    LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN tại TP HỒ CHÍ MINH Mobile / Zalo: 0969 86 86 01 (Ms Quyên ) Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và...