phần 1: bản đồ năng lực và khung năng lực là gì?

  1. M

    Toàn Quốc Tại sao nên thuê ngoài dịch vụ tuyển dụng?

    Thị trường lao động biến động liên tục đem lại rào cản lớn cho hệ thống tuyển dụng của doanh nghiệp. Nhân sự nội bộ không có đủ mối quan hệ và khả năng tương tác với nhóm nhân tài, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo cấp cao. Chính vì thế, sự ra đời của các doanh nghiệp Headhunt (dịch vụ tuyển dụng...