oxytagen viên

 1. T

  Đà Lạt Oxytagen viên Trung Quốc, thùng 25 kg

  Công thức hóa học: 2Na2CO3.3H2O2 Tên thường gọi: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: 25 kg/thùng Mô tả: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) có dạng viên lớn, màu trắng và có hàm lượng: active oxygen 13,5% min. Công dụng: Oxytagen viên (Sodium...
 2. T

  HCM Oxytagen viên Trung Quốc, thùng 25 kg

  Công thức hóa học: 2Na2CO3.3H2O2 Tên thường gọi: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: 25 kg/thùng Mô tả: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) có dạng viên lớn, màu trắng và có hàm lượng: active oxygen 13,5% min. Công dụng: Oxytagen viên (Sodium...
 3. T

  Toàn Quốc Oxytgen viên Trung Quốc, thùng 25 kg

  Công thức hóa học: 2Na2CO3.3H2O2 Tên thường gọi: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: 25 kg/thùng Mô tả: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) có dạng viên lớn, màu trắng và có hàm lượng: active oxygen 13,5% min. Công dụng: Oxytagen viên (Sodium...
 4. T

  Đức trọng Oxyatgen viên Trung Quốc, thùng 25 kg

  Công thức hóa học: 2Na2CO3.3H2O2 Tên thường gọi: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: 25 kg/thùng Mô tả: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) có dạng viên lớn, màu trắng và có hàm lượng: active oxygen 13,5% min. Công dụng: Oxytagen viên (Sodium...
 5. T

  Oxytagen viên trung Quốc: cung cấp Oxy nuôi trồng thủy sản

  Công thức hóa học: 2Na2CO3.3H2O2 Tên thường gọi: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: 25 kg/thùng Mô tả: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) có dạng viên lớn, màu trắng và có hàm lượng: active oxygen 13,5% min. Công dụng: Oxytagen viên (Sodium...
 6. T

  Oxytagen viên Trung Quốc: cung cấp Oxy trong nuôi trồng thủy sản.

  Công thức hóa học: 2Na2CO3.3H2O2 Tên thường gọi: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: 25 kg/thùng Mô tả: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) có dạng viên lớn, màu trắng và có hàm lượng: active oxygen 13,5% min. Công dụng: Oxytagen viên (Sodium...
 7. T

  SODIUM PERCARBONATE TABLET, OXYTAGEN VIÊN TRUNG QUỐC

  Công thức hóa học: 2Na2CO3.3H2O2 Tên thường gọi: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: 25 kg/thùng Mô tả: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) có dạng viên lớn, màu trắng và có hàm lượng: active oxygen 13,5% min. Công dụng: Oxytagen viên (Sodium...
 8. T

  Đức trọng SODIUMPERCARBONATE TABLET, OXYTAGEN VIÊN, BAO 25 KG

  CÔNG TY TNHH TM DV XNK TRƯỜNG PHÚ LH: 0911930558 (TRANG). Sản phẩm: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Công thức hóa học: 2Na2CO3.3H2O2 Tên thường gọi: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet) Xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: 25 kg/thùng Mô tả: Oxytagen viên (Sodium Percarbonate Tablet)...