ong luon day dien

  1. ctydantanthanh

    HCM ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN CHỐNG CHÁY MANG LẠI NHỮNG ƯU ĐIỂM GÌ?

    Trên thị trường có 2 loại ống luồn dây điện: bằng thép và bằng nhựa, tất cả đều có khả năng chống cháy cao. Trong các công trình hiện nay thì ống luồn dây điện chống cháy được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi bởi tính kinh tế cao và chúng được sử dụng ở các công trình công nghiệp, tòa nhà. Sự...