người điều hành vận tải

  1. tuyensinhgdvn

    Lâm Hà Đào tạo và cấp chứng chỉ SƠ CẤP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

    Căn cứ nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô, Trong đó yêu cầu “Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ Sơ cấp hoặc Trung cấp trở lên”. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh...