ngạch chuyên viên chính

  1. tuyensinhgdvn

    Các tỉnh khác Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tại TpHCM

    Tuyển sinh Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 0969 86 86 01 Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/06/2021, có hiệu lực từ 01/08/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công...