namhungphu

  1. hang_ecolo

    Khử mùi hôi cho bể biogas - Biostreme401

    KHỬ MÙI CHO PHÂN HUỶ KỴ KHÍ - BIOSTREME401 SẢN PHẨM KHỬ MÙI CHO BỂ biogas VÀ PHÂN HUỶ SINH HỌC – BIOSTREME 401 1.Giới thiệu BioStreme® 401 là một công thức được thiết kế đặc biệt bao gồm vi chất dinh dưỡng và các chất chiết xuất hữu cơ phức tạp. Những thành phần này tối ưu hóa sự phát triển...