máy tính không lên màn hình

  1. D

    HCM Máy tính không lên màn hình, đèn sáng nhưng không có hình ảnh

    Sửa lỗi máy tính bàn và laptop ko lên hình Màn hình máy tính không lên, thùng máy tính vẫn sáng máy tính vẫn có điện vào, màn hình báo no signal rồi sau đấy đen thui ko hiển thị gì ko kể 1 màu đen. Ở đây mang rất nhiều duyên cớ làm cho máy tính của bạn ko lên hình. 1. Máy tính của bạn ko lên...