máy hút thổi lúa

  1. C

    Bảo Lộc Cung cấp lắp đặt máy gấp mép may bao cắt chỉ tự động

    Lắp đặt hệ thống máy gấp miệng bao và máy may bao cắt chỉ tự động sử dụng trong hệ thống cân đóng bao phân bón hữu cơ. Tự Động Hóa AN VIỆT chuyên cung cấp máy dùng gấp miệng và may bao tự động cho tất cả các loại bao giấy, bao vải, bao PA/PP dệt...tự động cắt chỉ. - Hệ thống tủ điện điều khiển...