máy dò ục vàng

  1. Thu Hạnh

    Đà Lạt BÁN MÁY DÒ KIM LOẠI MÀU PHADUMA TM925 PHIÊN BẢN ĐỊNH VỊ

    BÁN MÁY DÒ KIM LOẠI MÀU PHADUMA TM925 PHIÊN BẢN ĐỊNH VỊ Máy dò kim loại PHADUMA TM925 là bước đột phá trong việc nâng cấp từ phiên bản máy dò kim loại từ trường sang công nghệ định vị tần số kim loại ( vàng, bạc, đồng…). Đặc điểm nổi bật của Máy dò kim loại Màu PHADUMA TM925 Phiên...
  2. Thu Hạnh

    Đà Lạt BÁN MÁY DÒ KIM LOẠI GPX- 4500

    MÁY DÒ KIM LOẠI GPX- 4500 - GPX ‑ 4500 là dòng máy dò kim loại đa năng có hiệu suất tuyệt vời, có thể dò tất cả các kích cỡ vàng và thâm nhập vào mặt đất khoáng hóa sâu hơn tất cả các máy dò PI cơ bản. Thiết bị này đã cải tiến các tính năng như phân biệt kim loại với khả năng loại bỏ phát hiện...