ma trận

  1. T

    Ma trận ngoại bào Full face

    Ma trận ngoại bào Full Face – Phương pháp làm đẹp hàng đầu hiện nay. Bạn đã biết chưa? Ma trận ngoại bào Full Face (hay còn gọi là extracellular matrix, cấu trúc nền ECM) là 1 màng lưới khôn xiết phức tạp, chứa vô thiên lủng những đại phân tử. Các đại phân tử này chính là nguyên tố quyết định...